De Kreek Premiumzorg GGZ

De Kreek-Premiumzorg GGZ is een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Zeeuws-Vlaanderen voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen en jeugd (tot 18 jaar) met psychische problemen. Wij bieden kortdurende behandelingen (Generalistische GGZ) als het kan en langer durende behandelingen (Specialistische GGZ) indien nodig. Ons team bestaat uit GZ-psychologen en psychotherapeuten met diverse specialisaties. Daarnaast werken wij samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze ondersteuning of behandeling.

Onze instelling is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden intensief gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
De Kreek-Premiumzorg is een instelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dat betekent dat de zorg die wij bieden in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. De zorg aan kinderen en jeugdigen wordt vergoed door de gemeente waar u woont.

Zie ook www.dekreekpremiumzorg.nl