Over de praktijk

Huisartsenpraktijk De Groenendijk is gevestigd in Kloosterzande. De volgende plaatsen vallen onder het zorggebied van de praktijk: Kloosterzande, Walsoorden, Ossenisse, Zeedorp, Kruisdorp, Kruispolderhaven, Lamswaarde, Kuitaart, Terhole, Hengstdijk, Vogelwaarde, het noordelijk deel van Hulst en Graauw.

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u:
 112.

Bij spoedeisende problemen tijdens de praktijkuren belt u ons praktijknummer:
0114 – 686 348

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u de Huisartsenpost: 
0115 – 643 000

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8.00 – 17.00 uur.

Waarneming

Buiten de openingstijden van de praktijk
De dienstdoende huisarts (huisartsenpost) is bereikbaar via het nummer
0115 – 643 000.
De dichtstbijzijnde Huisartsenpost bevindt zich in Terneuzen, naast ZorgSaam Ziekenhuis.
Adres: Vlietstraat 12, 4535 HA Terneuzen.

Avond-, nacht- en weekenddienst
De avond- en nachtdienst is van 17.00 tot 8.00 uur de volgende dag.
De weekenddienst is van 8.00 uur zaterdag tot 8.00 uur maandag.
Ook tijdens feestdagen neemt de Huisartsenpost waar.

Als u contact opneemt met de Huisartsenpost, houd dan deze gegevens bij de hand:
• uw naam
• uw adres, postcode en woonplaats
• uw verzekering en polisnummer
• medicatie en ziekten
• uw hulpvraag

Meer informatie over de Huisartsenpost vindt u op www.nucleuszorg.nl.

Spreekuren

Huisartsen
Het spreekuur is alleen op afspraak. Maak bij voorkeur online een afspraak via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app.

Voor het maken van afspraken kunt u elke werkdag tussen 08.00 uur en 11.30 uur bellen met het telefoonnummer 0114 – 686 800. Voor uw afspraak wordt tien minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven aan de assistente.

Triage
De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, zodat zij de benodigde tijd en urgentie kan beoordelen.

Om een juiste inschatting te maken worden er enkele vragen gesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt ingeschat of u acuut hulp nodig heeft, er een afspraak gepland moet worden of dat u geholpen kunt worden met een zelfzorgadvies.

Telefonisch spreekuur
Verzoeken voor telefonisch overleg met uw huisarts kunt u vóór 10.00 uur opgeven aan de assistente. Uw huisarts zal u dan zelf terugbellen.

Uitslagen opvragen
Wanneer u via de huisarts een onderzoek heeft laten uitvoeren (bloedafname, röntgenfoto, kweken etc.) dient u ALTIJD zelf te bellen naar de praktijk voor de uitslag, bel hiervoor vóór 10.00 uur.

Assistentes
Bij de assistentes kunt u terecht voor:

• aanstippen van wratten
• verbinden van wonden
• oren uitspuiten
• hechtingen verwijderen
• urine onderzoek
• uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
• injecties en vaccinaties geven
• hartfilm (ECG)

Om wachttijden te beperken, vragen wij u om ook voor deze medische handelingen een afspraak te maken.

Visite en huisbezoek

Kunt u zelf niet naar de praktijk komen, dan komt de huisarts aan huis. Dit kan wanneer u bijvoorbeeld te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, de noodzaak van een visite. Visite kunt u aanvragen vóór 10.00 uur. Visites worden gereden tussen 11.00 en 14.00 uur. Visites die na 10.00 uur aangevraagd worden, zullen indien medisch mogelijk, de volgende dag worden gepland.

Download onze nieuwsbrief